Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wakacje! Wakacje!

-

W środę 16 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy naszej szkole. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb wraz z Radnymi Gminy Żegocina, Dyrektor Biura Poselskiego Stanisława Bukowca Karol Klima, Dyrektor ZS w Żegocinie Katarzyna Sutor, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Skarbnik Gminy Małgorzata Matras, Kierownik Referatu Inwestycji Jan Bujak, Kierownik GZOO Katarzyna Rosiek, oraz wykonawca prac.

Na wstępie Dyrektor Anna Rogala powitała wszystkich gości oraz podziękowała osobom zaangażowanym zarówno w pozyskanie środków zewnętrznych, jak i w późniejszą realizację inwestycji. Kolejno głos zabrał Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, który również  podziękował wszystkim, którzy pomogli zrealizować tę inwestycję.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb, który wyraził swoją radość z faktu, że nawet po godzinach zajęć szkolnych, na boisku można spotkać młodzież, która chętnie wykorzystuje je do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Jako ostatni głos zabrał Dyrektor Biura Poselskiego Stanisława Bukowca Karol Klima, przekazując od Posła ciepłe słowa w kierunku Mieszkańców Żegociny oraz Wójta Gminy, dziękując za wykonanie tej bardzo ważnej inwestycji.

Po krótkich przemówieniach nastąpiła najważniejsza część spotkania: uroczyste przecięcie wstęgi, stanowiące symboliczne otwarcie boiska i oddanie go do użytku. Następnie goście mogli obejrzeć pokazowy mecz piłki ręcznej w wykonaniu drużyny UKS Victoria składającej się z uczennic klas I-VI SP w Żegocinie, przygotowany przez Pana Wiesława Wolaka. Po pokazie, przedstawiciele władz samorządowych wraz z innymi zaproszonymi gośćmi oraz wykonawcą prac oddali symboliczne, pierwsze strzały na bramkę oraz do kosza. Na tym zakończono oficjalną część uroczystości.

Copyright © 2021 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.