Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

   Konstytucji 3 Maja, uchwalona 3 maja 1791 roku to bardzo ważne święto dla Nas Polaków. Konstytucja wprowadzała  bardzo znaczące zmiany w kraju. Zniesiono liberum veto i wolną elekcję. Wprowadzono zasadę trójpodziału władzy – fundament demokracji. Zadbano o obronność państwa, przyznano prawa mieszczanom a także wzięto pod opiekę chłopów. Pomimo, iż Konstytucja obowiązywała tylko przez rok była  początkiem dzięki któremu zaczęło się tworzyć nowoczesne społeczeństwo.
   Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, którą rozpoczęliśmy się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie została przedstawiona część artystyczna przygotowana przez uczniów klas VIII, VIIb, V, VIb oraz IV.
Uczniowie przybliżyli wydarzenia historyczne i okoliczności uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Zwrócili uwagę na okoliczności powstanie pierwszej w Polsce a drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Aby dogłębniej poznać i zrozumieć jak doszło do uchwalenia Konstytucji przenieśliśmy się na chwilę w wiek XVIII. Naszymi przewodnikami byli: Stanisław Małachowski i Hugo Kołątaj.
    Całość przeplatana była wierszami i piosenkami patriotycznymi w wykonaniu wszystkich uczniów. Uroczystość zakończyła Pani Dyrektor Anna Rogala, która przypomniała wagę majowych świąt, a także podziękowała występującym uczniom i nauczycielom za przygotowanie akademii.

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.