Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

  23 maja bieżącego roku ponad 500 tys. ósmoklasistów przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Najpierw z języka polskiego, potem matematyki, a na koniec z języka angielskiego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę, ale nie można go nie zdać. Egzamin z języka polskiego trwał 120 minut, egzamin z matematyki, będzie trwał 100 minut, a egzamin z języka obcego,  potrwa 90 minut.W naszej szkole do tego ważnego egzaminu przystąpili wszyscy, czyli 25 uczniów.  Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca. Wszyscy rodzice, dyrekcja i nauczyciele trzymają kciuki za naszych ósmoklasistów.

 

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.