Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

    Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego w SP im. Św. Kingi miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły. Przybyli tu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, rodzice. Uroczystość w naszej  przebiegała według scenariusza podobnego do lat poprzednich. Złożyły się więc na nią takie elementy jak: przemówienie dyrektora szkoły, pożegnanie absolwentów ze sztandarem i szkołą, pożegnanie absolwentów z klasy ósmej przez uczniów klasy siódmej, wręczenie świadectw z wyróżnieniem i licznych nagród książkowych za pracę społeczną, wzorową frekwencję itd.
   Pani dyrektor Anna Rogala wręczyła specjalne nagrody dyrektora uczniom Ricie Dziedzic z klasy 4b za średnią na świadectwie 5,73 ( najwyższa średnia w szkole wśród dziewcząt ) i Krzysztofowi  Tyndel z klasy 4 a za średnią na świadectwie 5,36 ( najwyższa średnia w szkole wśród chłopców).

   Był także krótki program artystyczny,  Pani dyrektor złożyła życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom – szczęśliwych wakacji, dobrego wypoczynku – życzyła. Podziękowania i życzenia wakacyjne złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców - pani Magdalena Adamska – Urban. 
   Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się w rożnych miejscach sali spotkania uczniów z wychowawcami, podczas których uczniowie podziękowali nauczycielom za pracę nad ich wychowaniem i nauczaniem, do których dołączano często kwiaty i drobne upominki.  Szkołę Podstawową im. św. Kingi pożegnało 25 uczniów z klasy Pani mgr Anny  Maurer - Pasionek.
   Po  apelu uczniowie i rodzice udali się na Mszę świętą, by podziękować za szczęśliwy rok szkolny. Mszę św. celebrowali ks. Robert Osak i ks. Piotr Kłóska. Liturgię słowa przygotowali uczniowie SP w Bytomsku, a oprawę muzyczną Schola Parafialna pod kierunkiem Pani Małgorzaty Świątko.

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.