Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
31 stycznia 2019 r. Dzień Babci i Dziadka - 5 luty 2019 r.17.00 Wywiadówka.

-

Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składa z dwóch części. Obie części są przeprowadzane w formie pisemnej.

Część 1. zawiera zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych – samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.

Część 2. zawiera zadania z języka obcego. Jest to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut. We wszystkich zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź.

Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystępuje tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. jest krótka przerwa na odpoczynek.  

Więcej informacji o sprawdzianie tutaj

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna o sprawdzianie www.oke.krakow.pl

Copyright © 2019 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.