Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

   Uczniowie i rodzice świętowali 16 października 2023 roku Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole, uroczystość połączono z obchodami XXIII Dnia Papieskiego.
   Uroczystość odbyła się w auli szkolnej. Przybyła na nią reprezentująca Radę Rodziców - Pani Magdalena Adamska - Urban. Po odśpiewaniu przez uczestników uroczystości hymnu państwowego, głos zabrała P. Dyrektor Anna Rogala, która powitała przybyłych gości, poinformowała o przebiegu uroczystości i złożyła wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzenia. Wręczyła także nagrody Dyrektora szkoły nauczycielom: Pani Barbarze Czech, Pani Małgorzacie Sumara, Pani Renacie Zelek i Panu Wiesławowi Wolakowi oraz pracownikom obsługi szkoły: Pani Alicji Drożdż, Pani Beacie Dudzic, Panu Zbigniewowi Stańdo.
   Pierwsza  część  akademii dotyczyła Dnia Papieskiego, uczniowie obejrzeli fragmenty filmu dokumentalnego o Św. Janie Pawle II,  druga część dotyczyła Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia nauczycielom złożyli uczniowie oraz w imieniu Rady Rodziców pani Magdalena Adamska - Urban, która mówiła o trudnościach zawodu nauczyciela i współodpowiedzialności rodziców i szkoły za wychowanie młodego pokolenia. Na ręce Pani Dyrektor przekazała bukiet kwiatów.
   Uczniowie podziękowali swoim nauczycielom w okolicznościowym programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Pań: Bożeny Banaś, Marleny Surma-Bursztyn i Anny Maurer – Pasionek.   Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się na lekcje.

Copyright © 2023 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.