Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

W ostatnich dniach uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców odwiedzali miejsca spoczynku bliskich nam zmarłych oraz  żołnierzy spoczywających na naszych cmentarzach 301 ( przy kościele), 302 ( na głównym cmentarzu). Spacer alejkami cmentarza parafialnego  był dla uczniów głębokim przeżyciem,
wprowadził w nastrój refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach bliskich, których już niestety z nami  nie ma. Dzieci pomodliły się i zapaliły znicze na grobach żołnierzy. Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych  lekcji wychowania patriotycznego. Oprócz tego dzieci poznawały tradycje,
zwyczaje związane ze świętem Wszystkich Świętych i Dnia  Zadusznego. Dbały również o właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.