Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

Od odśpiewania "Mazurka Dąbrowskiego", czyli polskiego hymnu państwowego, rozpoczęła się uroczysta akademia, zorganizowana 13 listopada 2023 toku w auli żegocińskich szkół. W uroczystości wzięli udział uczniowie naszej szkoły.
   Przybyłych powitała p. Anna Rogala, która przypomniała dlaczego ważne jest to Święto dla każdego Polaka.
  Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęła się część artystyczna, na którą złożyły się: montaż słowny - muzyczny oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Śpiew inicjowany przez chór szkoły pod kierownictwem p. Anny Maurer - Pasionek, był przeplatany krótkimi informacjami na temat procesu odzyskiwania niepodległości i powstawania poszczególnych pieśni, które rodziły się wraz z ważnymi momentami dziejowymi naszej ojczyzny. Przypomniane zostały zabory, I wojna światowa, wojna z bolszewikami. Wspomniane zostały sylwetki Ojców Niepodległości, a także twórców muzyki i słów śpiewanych pieśni. Każdy uczestnik uroczystości miał przypiętą kokardę barwami narodowymi. Wszyscy uczestnicy akademii w ciszy i skupieniu świętowali kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.