Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

  15 listopada 2023r. zostało zorganizowane spotkanie dla  uczniów klas I-III z ratownikiem medycznym Panem Dawidem Furtakiem. Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika było przygotowanie uczniów do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
  Na początku ratownik wyjaśnił uczniom na czym polega jego praca oraz zaprezentował strój, w którym pracuje. Podczas spotkania uczniowie uczyli się jak sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie pogotowie. Ratownik pokazał uczniom w jaki sposób ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej, jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie brali udział w ćwiczeniach praktycznych, wykonując podstawowe czynności ratownicze na fantomie. Ratownik przypomniał także numery alarmowe na które należy dzwonić w razie zagrożenia i co najważniejsze jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia.
   Następnie dzieci miały okazje wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć, złamań, zadławień i ukąszeń. Zajęcia przeprowadzone na pewno uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, doskonaliły umiejętności oraz utrwaliły wiedzę, dzięki którym mogą uratować czyjeś życie. Serdecznie dziękujemy Panu Dawidowi Furtakowi za przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć i pokazanie, jak ważne jest niesienie pomocy innym.

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.