Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

   W środę 22 listopada 2023 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie odbyła się debata będąca kontynuacją spotkania podczas 730. Urodzin Żegociny.
    Debata miała za zadanie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: Czy my
Polacy chcemy obchodzić święta narodowe? Brali w niej udział min. dyrektorzy
szkół, nauczyciele historii oraz przedstawiciele Samorządów Uczniowskich. Wszystkie grupy miały możliwość wypowiedzieć się na patriotyzmu. W dalszej części wydarzenia głos należał też do młodzieży.
   Nasz Samorząd Uczniowski reprezentowali: Kamil
Bereta z 8a, Zuzanna Lipnicka z 7b oraz Magdalena Waligóra z 8a. Uczniowie z 5 Gmin, podzieleni na 5 grup zaprezentowali to, nad czym pracowali podczas warsztatów, czyli swoje odpowiedzi na pytania dotyczące pojęcia patriotyzmu wśród młodzieży, roli szkoły w jego wpajaniu, preferowanych form udziału w świętach rocznicowych.
  
Wszystkie odpowiedzi były bardzo mądre i dojrzałe, co docenił również Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona. W przemówieniu podsumowującym oraz kończącym debatę poprosił o spisanie wszelkich wniosków i pomysłów oraz zadeklarował, że zostaną przekazane i poddane do rozważenia władzom wyższego szczebla.
    Również na
zakończenie wszyscy zaangażowani w organizację wydarzenia otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk Wójta Gminy Żegocina Wojciecha Wrony, w tym nasz Samorząd Uczniowski. Jesteśmy przekonani, że to spotkanie, wymiana myśli i doświadczeń zaowocuje dalszym wzrastaniem młodzieży w duchu patriotyzmu.

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.