Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wakacje!!!

-

21 listopada 2018r. minęło 5 lat od dnia nadania Szkole Podstawowej w Żegocinie imienia patrona – Świętej Kingi. Uczniowie z tej okazji spotkali się na uroczystej Akademii. Uczniowie klasy V pod kierunkiem Pani Bożeny
Banaś, Pani Zofii Rogala i Pani Anny Maurer - Pasionek przypomnieli fakty historyczne z życia patronki oraz wydarzenia sprzed 5 lat. Wspólnie oglądano film nakręcony 5 lat temu. Uczniowie klasy V przedstawili również spektakl
teatralny o Świętej Kindze. Śpiewano piosenki i recytowano wiersze. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe widokówki z litanią do Świętej Kingi, a Pani dyrektor przypomniała zebranym, że powinniśmy naśladować w swoim życiu Świętą Kingę, bo jej cechy są ponadczasowe. Po akademii uczniowie udali się na lekcje.

Copyright © 2019 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.