Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

W dniu 24 maja 2019 w naszej szkole gościliśmy zespół „Zbrucz” z Tarnopola. Zespół zaprezentował znane ukraińskie pieśni ludowe oraz oczarował wspaniałym tańcem gruzińskim i cygańskim. Piękne stroje ludowe, wspaniałe wokale i energetyczny przekaz sprawiły, iż koncert został przyjęty przez uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły w bardzo entuzjastyczny sposób.
Hasłem przewodnim koncertu była pomoc dzieciom z Ukrainy. Datki
zebrane podczas koncertu zostaną przekazane dla potrzebujących dzieci ze wschodniej Ukrainy, które ucierpiały wskutek konfliktu zbrojnego w rejonie Donbasu. Występ ten, który dał naszym uczniom możliwość spotkania się „na żywo” z tańcem, muzyką miał jednak nie tylko charakter rozrywkowy. Miał on również aspekt wychowawczy, gdyż uczył otwartości na inne kultury, poruszał ważne i trudne problemy związane z sytuacją u naszych wschodnich sąsiadów.
Miejmy więc nadzieję, że grupa artystów, która wywarła na nas tak duże wrażenie, znów nas odwiedzi.

Copyright © 2020 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.