Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

9 października 2020r. z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego odbyło się w naszej szkole ślubowanie  25 uczniów klasy pierwszej.  Uczniowie pod kierunkiem Pani wychowawczyni Barbary Czech przygotowali piękny program artystyczny pełen wierszy i piosenek.  Występowali przed swoimi rodzicami i uczniami klas 2 ab i 3 ab. Tym występem udowodnili, że w pełni zasługują na miano ucznia.  Nastąpił więc moment ślubowania, a następnie Pani dyrektor Anna Rogala dużym, czerwonym ołówkiem dokonała pasowania pierwszoklasistów na uczniów szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udekorowali dzieci tarczami szkolnymi, które są symbolem przynależności do społeczności uczniowskiej. Pod koniec uroczystości  uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Życzenia  odważnym uczniom złożyła Pani dyrektor i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Zbyrowska. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu szkoły i wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Copyright © 2021 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.