Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

Aby użytkownik mógł zalogować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail. W naszej szkole wychowawcy wprowadzają te dane.

Dane użytkowników wprowadza do systemu:
wychowawca oddziału – w przypadku uczniów i ich rodziców.

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

Do przeprowadzenia procedury niezbędny jest adres strony startowej witryny systemu, który przekazuje użytkownikom szkoła
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazegocina 

Zobacz film: Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu UONET+?

Copyright © 2021 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.