Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy obchodzony jest 2 października, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Jednym z największych propagatorów pacyfizmu jako środka nacisku politycznego był Mahatma Ghandi urodzony właśnie 2 października. W drodze ku niepodległości Indii Rozpowszechniał on nowy rodzaj sprzeciwu tzw. – bierny opór, polegający na walce bez użycia przemocy. W tym dniu zwraca się szczególną uwagę na szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju, głoszenie tolerancji i zwiększanie świadomości społeczeństwa w temacie. Świadomi tego jak ważne jest, aby od najmłodszych lat zaszczepić w dzieciach kulturę pokoju i zrozumienia - w październiku w naszej szkole zrealizowaliśmy zajęcia profilaktyczne związane z problemem przemocy, z którą niestety spotykamy się coraz częściej. Pani pedagog we wszystkich klasach przeprowadziła zajęcia profilaktyczne, których celem było edukowanie młodych i pokazywanie im, że każdy konflikt można rozwiązać bez użycia siły. Uczniowie dowiedzieli się czym jest przemoc oraz jakie są jej rodzaje. Zostali pouczeni w jaki sposób reagować będąc świadkiem lub ofiarą przemocy. Dowiedzieli się gdzie można szukać pomocy, zostali również zaznajomieni z możliwością skorzystania z telefonów zaufania. Podsumowaniem lekcji profilaktycznych w klasach młodszych było wspólne wykonanie z pedagogiem szkolnym plakatów związanych z tematem zrealizowanych zajęć - „Dzieci przeciwko przemocy”.

Copyright © 2022 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.