Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

W bieżącym roku szkolnym nasza świetlica przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Europa i ja”. Celem projektu jest przybliżenie uczniom informacji o państwach europejskich. Każda szkoła/świetlica wybiera jedno państwo i co miesiąc od października do maja zaznajamia się z kulturą i ważnymi informacjami na jego temat. W naszej świetlicy poznajemy Francję. W październiku zaznajomiliśmy się z flagą, godłem oraz stolicą tego kraju. Poznaliśmy najważniejsze miejsca i zabytki Francji. Chętni uczniowie przynosili przedmioty związane z omawianym przez nas krajem. Wspólnie wykonywaliśmy gazetkę tematyczną.

Copyright © 2022 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.