Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

W dniach 08-09.06.2022 r. wśród uczniów klas VI-VIII zrealizowany został PROGRAM PROFILAKTYCZNY REKOMENDOWANY „DEBATA”. Opiekę nad programem przy udziale Stowarzyszenia Profilaktycznego Noe w zakresie szkoleń i ewaluacji pełni Krzysztof Wojcieszek. Program miał charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” i w każdej klasie trwał 3 godziny lekcyjne.                                                                        

Pierwszymi i najbardziej dostępnymi substancjami psychoaktywnymi, po które sięgają nastolatkowie są napoje alkoholowe – głównie piwo. Większość młodych osób poprzestaje na tym, jednak część z nich w sposób fazowy sięga po następne substancje - dlatego też celem programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących u progu inicjacji alkoholowej. Autorzy chcą chronić młodych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i rozwojem innych zachowań ryzykownych.

Wśród naszych uczniów poszerzono wiedzę dotyczącą możliwości rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych. Wyraźnie wskazano uczniom wartość, jaką stanowi zdrowy styl życia. Starano się również wzmocnić w młodzieży tendencję do podejmowania samodzielnych decyzji o abstynencji w sytuacji nacisku środowiska - rówieśników.  

Copyright © 2023 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.