Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

W dniach 23.05.2022 r. oraz 02.06.2022 r. w naszej szkole odbywał się konkurs „SAVOIR VIVRE DLA KAŻDEGO” zorganizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej Panie Wiolettę Filipek i Ewelinę Mrugałę.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-III. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 25 uczniów, zaś 12 z nich dotarło do finału.

Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych. Promowanie pozytywnych postaw (dobrych manier) oraz kształcenie postawy człowieka szanującego inne osoby i umiejącego zachować się kulturalnie w różnych okolicznościach. Także zachęcanie do respektowania zapisów statutu szkoły.

W pierwszym etapie, który odbył się 23.05.2022 r. 5 wybranych uczniów każdej z klas pisało test wiedzy z zakresu znajomości podstawowych zasad kultury życia codziennego.

W drugim etapie konkursu, który odbył się 02.06.2022 r. spotkali się reprezentanci klas, tj. uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy. Zadaniem dzieci było przedstawienie wylosowanych scenek związanych z sytuacjami życia codziennego oraz prawidłowe nakrycie do stołu. Komisja wzięła również pod uwagę ubiór uczniów biorących udział w konkursie.                                                                                                                                                                                                                                 

Po przeprowadzeniu drugiego etapu wyłoniono „Prawdziwą Damę Szkoły Podstawowej w Żegocinie”, którą została uczennica klasy III„a” Emilia Mroczek. Agata Kozak z klasy III „b” zajęła miejsce II, zaś Michał Barczyk z klasy III „b” otrzymał miejsce III,

Pozostali finaliści:
Maria Zbyrowska i Piotr Mirowski z kl. I„a”, Zuzanna Wspaniała i Liliana Kot z klasy I „b”, Natalia Kępa i Bartłomiej Odroniec z klasy II, Joanna Zbyrowska i Oliwia Pączek z klasy III „a” oraz Natalia Matras z klasy III „b”.

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz drobne upominki.

Copyright © 2023 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.